Customer Data, Editor's picks 5 phút đọc

MTP là gì? Cách tính dựa theo MTP mang lại lợi ích gì cho doanh nghiệp?

MTP là gì?

MTP (Monthly Tracked Profile) là số lượng profile khách hàng của doanh nghiệp được hệ thống Mobio theo dõi hàng tháng. 

MTP được sử dụng để tính chi phí license cho Activation CDP

Messages là gì?

Messages được hiểu là thông điệp doanh nghiệp gửi tới khách hàng. Thông điệp này bao gồm email, pop-up notifications, web push notifications, tin nhắn SMS, v..v. Khi sử dụng nền tảng Mobio, tổng số lượng thông điệp doanh nghiệp được gửi đi mỗi tháng sẽ bằng số lượng MTP nhân với 10 (Messages = MTPs x 10). Tức là với 100.000 MTPs, doanh nghiệp được gửi đi 1.000.000 thông điệp mỗi tháng. 

Nếu số lượng thông điệp doanh nghiệp gửi đi vượt quá số lượng MTP nhân 10 (MTPs x 10) thì lúc này chi phí phải trả sẽ dựa vào số lượng thông điệp chia cho 10 (Messages/10). 

Ví dụ, doanh nghiệp sử dụng gói Professional với 200.000 MTPs. Số lượng thông điệp được gửi đi là 2.000.000 thông điệp, chi phí phải trả trong tháng là $800. Tuy nhiên, do đây là tháng triển khai nhiều chiến dịch nên doanh nghiệp đã gửi đi vượt quá số lượng thông điệp, lên tới 2.750.000 thông điệp trong tháng. Lúc này, chi phí phải trả một tháng của doanh nghiệp sẽ được tính theo cách lấy 2.750.000 chia 10 bằng 275.000, tương đương với việc trả phí cho 275.000 MTPs. Chi phí phải trả trong tháng này sẽ là $1.200.

Doanh nghiệp có thể tự tính chi phí hàng tháng theo MTP tại Pricing.

Event là gì?

Event là hành vi của profile mà hệ thống ghi nhận được. Ví dụ: đăng nhập vào hệ thống, ghé thăm website, cuộn trang, mở email, bấm link trong thông điệp, v..v.

Event xuất hiện trong một khoảng thời gian nhất định, bao gồm tên event, thời điểm tương tác và thuộc tính. Khi event phát sinh, nó sẽ tạo ra bản ghi event mới.

MTP là gì?

Số lượng MTP được tính như thế nào?

Profile phát sinh event sẽ được tính là MTP. Mobio chỉ tính một profile một lần trong một tháng, kể cả khi profile có phát sinh nhiều event hoặc profile đến từ nhiều nguồn khác nhau. 

Một số hành vi thường thấy của MTP

Một số hành vi thường thấy của khách hàng được ghi nhận là MTP có thể kể đến như:

 • Khách hàng vào website của doanh nghiệp; 
 • Khách hàng thực hiện các hành vi trong website như: cuộn trang, dừng lại ở khu vực nào đó trong trang, bấm button, xem một trang cụ thể, tương tác với pop-up trong trang; 
 • Khách hàng tải app, thực hiện các hành vi trong app như: mở app, ấn vào thông báo, xem pop-up, đóng pop-up, bấm button trong app, ở lại một màn hình/ chức năng trên app trong một khoảng thời gian, thực hiện các hành vi trong app;
 • Khách hàng nhận và tương tác với thông điệp online trên các kênh khác nhau;

Ví dụ chi tiết về MTP theo từng ngành

Ngành Bán lẻ

 • Khách hàng xem sản phẩm và lưu lại sản phẩm vào giỏ hàng; 
 • Khách hàng mua hàng tại cửa hàng, ra thanh toán và nhân viên lưu lại thông tin mua hàng của khách hàng; 
 • Khách hàng vào cửa hàng và kết nối với smart WiFi đã được tích hợp với Mobio;
 • Khách hàng tải app của doanh nghiệp;
 • Khách hàng đã có app và phát sinh những hành vi như mở app, ấn vào thông báo, xem pop-up, đóng pop-up, bấm button trong app, cuộn nội dung trong app, thực hiện các hành vi trong app;
 • Khách hàng nhận được emai, SMS, ZNS, web push, app push từ doanh nghiệp;
 • Khách hàng tương tác với email của doanh nghiệp như mở email, bấm link hoặc button trong email;
 • Khách hàng lấy voucher, sử dụng voucher, đổi điểm, nâng hạng thành viên…

Ngành Tài chính – Ngân hàng

 • Khách hàng tương tác với thẻ ngân hàng như mở thẻ, thay đổi trạng thái thẻ, thực hiện giao dịch trên thẻ…
 • Khách hàng mở tài khoản ngân hàng
 • Khách hàng tải app mobile banking, thực hiện eKYC, thực hiện giao dịch, thao tác trong app (đóng mở thông điệp,…)
 • Khách hàng nhận hoặc tương tác với thông điệp từ ngân hàng như SMS, email, push in-app, web push notifications… 

Ngành Khách sạn – Nghỉ dưỡng

 • Khách hàng booking, thực hiện giao dịch (night audit);
 • Khách hàng check-in, check-out;
 • Khách hàng để lại review đánh giá (hoàn thành survey);
 • Khách hàng lấy voucher, sử dụng voucher…

Trường hợp đặc biệt 

Có thể thấy các event (hành vi phát sinh) của khách hàng sẽ đều được Mobio ghi nhận và đưa vào Hồ sơ khách hàng 360, tuy nhiên, có một số event sẽ không bị coi là event của MTP. Lí do là vì MTP là đơn vị tính của Activation CDP, do đó, những event liên quan đến bán hàng hoặc chăm sóc khách hàng sẽ không bị tính vào. Đây là cách để doanh nghiệp không bị tính phí nhiều lần khi tương tác với profile qua những tính năng khác nhau trong hệ thống. 

Để biết event nào được ghi nhận và không được ghi nhận là event của MTP, doanh nghiệp xem tại Danh sách event được ghi nhận vào MTP.  

Làm thế nào để ước lượng được số lượng MTP của doanh nghiệp tôi?

Số lượng MTP sẽ được doanh nghiệp ước lượng trước khi chọn gói phù hợp trong phần mềm. Gói thấp nhất hiện nay của Mobio là gói Professional với khởi điểm là 100.000 MTPs.

Mobio Pricing: Bảng giá, gói dịch vụ và chi tiết tính năng theo từng gói.  

Tuỳ vào mô hình kinh doanh, mỗi doanh nghiệp thường có một cách ước lượng MTP khác nhau. Thông thường, doanh nghiệp sẽ lấy số lượng người dùng hoặc khách hàng trên các kênh để cộng vào với nhau. Tuy nhiên, MTP được hiểu là profile được hệ thống theo dõi, do đó doanh nghiệp chú ý chỉ tính số lượng khách hàng có phát sinh hành vi

Ví dụ: Doanh nghiệp có những kênh sau: website, mobile app, cửa hàng địa lý, Facebook, Zalo OA và một lượng dữ liệu từ file Excel như sau:

 • Website: trung bình traffic hàng tháng là 160.000 visitors
 • Mobile app: số lượng tài khoản trên hệ thống là 5.000, nhưng lượng khách hàng tương tác hàng tháng là 2.500 (Trong trường hợp doanh nghiệp tích hợp SDK với Mobile app thì Mobio sẽ ghi nhận hết tất cả các event như tải app, vào app, dù cho profile không có tài khoản. Nếu doanh nghiệp không tích hợp SDK thì Mobio sẽ vẫn ghi nhận được những event liên quan đến gửi và tương tác với thông điệp Push in-app)
 • Cửa hàng: trung bình số lượng khách hàng mua hàng hàng tháng là 35.000
 • Smart WiFi: trung bình số lượng người đăng nhập vào Smart WiFi hàng tháng là 60.000
 • Spreadsheet: doanh nghiệp có sẵn file Excel dữ liệu khách hàng là 6.000 người. Tuy nhiên, upload dữ liệu không bị tính vào MTP 
 • Facebook: số lượng người theo dõi là 150.000, lượng tương tác (bình luận, reaction, nhắn tin) hàng tháng là 40.000 
 • Zalo OA: 6.000 người theo dõi, nhưng lượng tài khoản tương tác hàng tháng là 2.000

Vậy số lượng MTP ước tính của doanh nghiệp là: 

MTPs = 160.000 + 2.500 + 35.000 + 60.000  + 40.000 + 2.000 = 299.500

Như vậy, gói bạn mua sẽ là gói Professional, với số lượng MTP là 300.000, số lượng thông điệp được gửi đi hàng tháng là 3.000.000 thông điệp. 

Mobio sẽ đếm số lượng MTP theo tháng và có báo cáo real-time để bạn nắm được số lượng MTP mà doanh nghiệp sở hữu tính đến thời điểm hiện tại trong tháng, nhằm đối soát với số lượng thực tế mà doanh nghiệp sử dụng.  

Tại sao Mobio lại tính theo MTP? Cách tính này có lợi gì cho doanh nghiệp của tôi?

Cách tính theo MTP được áp dụng duy nhất cho Activation CDP – Công cụ dành cho Marketing. 

Phương pháp tính giá theo số lượng profile được theo dõi hàng tháng (Monthly Tracked Profiles) sẽ thể hiện được đúng bản chất của Nền tảng Quản trị dữ liệu (CDP). CDP cần tracking mọi event (hành vi) của khách hàng trên mọi điểm chạm, vì vậy CDP tiêu tốn tài nguyên hệ thống nhiều hơn, quy mô lưu trữ dữ liệu cũng lớn hơn so với các phần mềm Marketing Automation. Do đó, chi phí dành cho CDP phải dựa vào lượng dữ liệu khách hàng lưu trữ trong hệ thống, bao gồm tương tác, hành vi của khách hàng, bao gồm cả dữ liệu định danh và chưa định danh, chứ không chỉ tính mỗi khách hàng định danh như các hệ thống Marketing Automation đang tính.

So sánh Marketing Automation, Engagement Platform, Activation CDP Mobio
So sánh Marketing Automation, Engagement Platform vs. Activation CDP

Tuy nhiên, nếu doanh nghiệp lưu trữ profile trong hệ thống nhưng profile đó không phát sinh hành vi nào, hoặc doanh nghiệp không tương tác với profile, không gửi thông điệp hoặc chạy chiến dịch tới profile mà vẫn phải trả tiền thì việc phải chi trả là không phù hợp. Do vậy phương pháp tính phí dựa trên số lượng profile được theo dõi hàng tháng (MTP) sẽ phù hợp cho cả phía vendor và doanh nghiệp khách hàng.  

Về cơ bản, doanh nghiệp chỉ phải trả phí để theo dõi những profile phát sinh hành vi trong tháng

Đây là cách tính phí dựa theo nhu cầu của doanh nghiệp: sử dụng đến đâu, trả phí đến đó.  

Sự khác biệt giữa gói Professional và Enterprise

Tháng 8/2023, Mobio chính thức ra mắt hai gói Professional và Enterprise cho doanh nghiệp vừa và lớn. Hai gói này gần như giống nhau về các tính năng được sử dụng. Điểm khác biệt lớn nhất là số lượng MTP mà doanh nghiệp có.

Với gói Professional, doanh nghiệp có thể quản lý tối đa 400.000 MTPs, trong khi gói Enterprise có thể quản lý tối đa ở mức 5.000.000 MTPs. Bước nhảy ở gói Professional là 10.000MTPs, còn ở gói Enterprise là 100.000 MTPs. Chi phí cho các bước nhảy là khác nhau và sẽ giảm dần khi số lượng MTP tăng lên. Theo đó, doanh nghiệp có càng nhiều MTP thì chi phí trung bình để theo dõi 1 MTP lại càng thấp

Để tìm hiểu kĩ hơn về sự khác biệt giữa 2 gói, doanh nghiệp xem tại Gói Professional vs. Gói Enterprise: Doanh nghiệp nên chọn gói CDP nào? 

Ebook

Data intergration in banking service industry

CDP is the heart of our products. As a tech consulting company, we know that data is treasure to build customer journey and leading business decisions along the way.

TÁC GIẢ
Product Team

Product Team chịu trách nghiệm nghiên cứu và phát triển giải pháp công nghệ Mobio. Product Team hiểu rõ về xu hướng công nghệ, cách vận hành của doanh nghiệp và chiến lược ứng dụng công nghệ để chuyển đổi số thành công.
Nghị định 13/2023/NĐ-CP Bảo vệ dữ liệu cá nhân

Nhận thông báo mỗi khi có bài viết mới từ Mobio Team

Back to Top